Staré časy 321-330

< >

"Soudruhu Staline, přišel nějaký člověk, že prý zná budoucnost." - "Do lágru s ním, je to podvodník! Kdyby znal budoucnost, tak by nepřišel."

Soudruh Brežněv vyrazil na lov medvědů s celou družinou a ochrankou. A najednou se ztratil. Všichni jej hledali, den, dva a pořád nic. Třetí den potkají domorodce a ptají se: "Soudruhu, neviděl jsi soudruha Brežněva?" On se zamyslí a odvětí: "Ale jistě, že viděl, ve škole, na zdi." - "Ne, soudruhu. My myslíme tady v tajze" vysvětluje ochranka. "Jo táák, panáčkové, no to jsem tedy neviděl, ale bylo mi fakt divné, že ten medvěd, co ho stopuji, už dva dny sere medaile."

Předseda vesnické základní organizace KSČ přijde za farářem s prosbou: "Pane faráři, budeme mýt výroční stranickou schůzi, půjčte nám židle." - "Nepůjčím, protože budete na schůzi zas útočit na církev!" odmítnul farář. "Když nepůjčíte, tak vám ani jeden člen strany neponese baldachýn na procesí!" oplatil mu předseda. "Když jim zakážete nést baldachýn, tak vám nenapíšu slavnostní řeč na 1. Máje!" - "Pokud nenapíšete řeč, nepřijdeme k vám na zpověď, a nedozvíte se, co se ve straně děje!"

Rok 1980 – hlášení vesnického rozhlasu: "Vážení spoluobčané! Dnes večer se bude v místním kině promítat švédský pornografický film – Baba dala vojákovi." Večer kino narvané do posledního místa, před plátno vychází předseda národního výboru a říká: "Vážení spoluobčané! Zpráva zveřejněná místním rozhlasem byla sice pravdivá, vyskytly se však drobné chyby:
1. Nejedná se o švédský, ale o sovětský film.
2. Nejedná se o pornografický, ale o panoramatický film.
3. A nejmenuje se "Baba dala vojákovi", ale "Balada o vojákovi"."

Za komunistů vtrhne maskovaný lupič do banky a křičí: "Ruce vzhůru a prach sem!" Pokladní ho napomene: "A víte, že za tohle vás můžou vyloučit ze strany?"

Devadesátá léta... Slováci začínají podnikat. Jejich marketingový plán má tři fáze:
1. Ukradnout libovolné množství vodky.
2. Vodku prodat na černém trhu za poloviční cenu.
3. Získané peníze prochlastat.

< 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, >