Vojáci 231-240

< >

Při vojenském cvičení vede major svoji tankovou brigádu do boje. Najednou vypadne spojení a celá jednotka je bez velení. Major skáče do džípu a přikáže desátníkovi, ať jede maximální rychlostí do štábu cvičení. Bezpečně tam dorazí a všichni je radostně vítají. Náčelník štábu dokonce potřese majorovi rukou. Ten, zmatený, jen skromně odpoví: "Mně ale negratulujte, to je zásluha desátníka!" Náčelník štábu přikývne a obrátí se k desátníkovi, podávajíc mu ruku: "Majorova žena právě porodila holčičku. Blahopřeji!"

Pýta sa nový veliteľ na vojne: "Ste tu všetci Slováci?" - "Igen!" - "A tam vzadu?" - "Tady taky, vole."

Po aktivu důstojnického sboru odpovídá ruský generál na dotazy svých podřízených: "Dojde ke třetí světové válce?" - "Je to dost pravděpodobné." - "A kdo bude naším nepřítelem?" - "Dost možná - Čína." - "Ale my máme jen 150 milionů obyvatel, a jich je půldruhé miliardy. Můžeme nad takovou přesilou zvítězit?" - "V moderní válce je důležitá kvalita, ne kvantita. 5 milionů Židů bojovalo v několika válkách proti 50 milionům Arabů, a vždycky vyhráli." - "A, pane generále, máme dost Židů?"

Z deníku carského husarského pluku:
Den první: Přijeli jsme do vesnice, ubytovali jsme se, znásilnili všechny ženy a vypili všechno šampaňské.
Den druhý: Znásilnili jsme všechny krávy, kozy a ovce a vypili všechnu samohonku.
Den třetí: Vypili jsme všechno, co hoří a znásilnili všechno, co se hýbe.
Den čtvrtý: Přijel poručík Rževskij a začaly opravdové orgie!

Vojenský soudní lékař říká veliteli praporu: "Těch sedm vojáků včera v muničním skladu mělo pořádnou smůlu, že?" - "Sedm? Bylo jich tam přece devět!" - "Aha. Tak my je ještě jednou poskládáme, možná máte pravdu."

Velitel: "Četo, jdeme nakládat ztřeštěné granáty!" - "Ne ztřeštěné, pane poručíku, ale tříštivé!" ozve se jeden z vojáků. - "Četa jde nakládat ztřeštěné granáty, a vy, pane inteligente, vy půjdete nakládat fekálie!"

Na nástupu: "Vojáci! Jsem váš nový velitel, podplukovník Kotek. ... Pro koktavé Čenda!"

Poručík Rževskij prosí svého komorníka: "Řekni mi nějaký veršík!" Ten chvíli přemýšlí a nakonec zarecituje: "Přivázal Adam Evu k dubovému dřevu. Eva piští, dřevo třeští." Poručík přišel do vyšší společnosti a praví: "Dámy a pánové. Můj komorník mi řekl krásný veršík. Přesně si ho nepamatuji, ale v podstatě je o tom, že vyjebali babu, až třísky lítali!"

Nadržený voják v Iráku se jde zeptat domorodce, jak to řeší, když je všude kolem jen poušť a žádný ženský. "Já tobě poradit, Američane. Ty jít támhle do stáje k ta velká velbloudice a ona tvůj problém vyřeší!" Amíkovi se moc nechce, ale nakonec potká na tmu a vplíží se do stáje. Pak se ze stanu ozývá strašný velbloudí řev a za půl hodiny jde Američan ven. Potká zase toho místního a ptá se: "Hele, ulevil jsem si, to je fakt, ale ta velbloudice při tom strašně kope, plive a pere se! Jak to děláte vy?" Domorodec mu odpoví: "Víš, Američan, my na ni prostě nasedneme a ona znát cestu do Bagdádu do bordelu!"

< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, >