Židovské, o Židech 381-390

< >

"Arture, mám pro tebe partii. Holka je bohatá..." - "Tatínku, přestaň. Ty víš, že miluji slečnu Idu, a i když ona nemá peníze, já vím, že budu s ní šťasten." - "No - a když už s ní budeš šťastný - co z toho máš?"

"Já vám říkám, pane Mendl, jsou to teď časy. Každý týden dosazuju do obchodu tisíc korun." - "Tak proč obchod nezavřete, pane Geduldiger?" - "Nesmysl! Z čeho bych byl živ?"

V jedné ulici je židovský templ a naproti je katolický kostel. Přede dveřmi synagogy seděl starý šames a kouřil dýmku. Kolem šly školní děti a zdvořile šamese pozdravily: "Pochválen pán Ježíš Kristus." Šames vyndal dýmku z úst, ukázal dětem na katolický kostel a řekl stručně: "Naproti."

Jeden šnorer zase obcházel a žebral a vypravoval, že mu vyhořel dům a že je na mizině. "Vyhořel jste? A máte nějaký dokument, nějaké potvrzení, že jste opravdu vyhořel?" - "Měl jsem potvrzení," odpovídal, "ale to mi také shořelo."

Pan Roubitschek sedí v kavárně a je v mrzuté náladě. Přátelé se ho ptají, co mu je. "Jak mám být veselý, když mám takovou ženu..." - "Jak to? Vždyť je to taková hezká, hodná a pořádná žena." - "Já nic neříkám. Ale když ona na mně chce pořád peníze." - "A co s nimi dělá?" - "Jak to mám vědět? Já jí nikdy žádné nedám."

Dva šnoreři přišli k domu pana Silbersteina, známého svým škudlilstvím. Jeden zůstal venku u vrat, druhý šel dovnitř. Za malou chvilku byl však zase venku, a to s velikým spěchem. "Je to ale sprosťák," povídá. "Nedal mi nic a ještě mi chtěl dát pár facek." - "Jak to, chtěl? Jak víš, že ti chtěl dát pár facek? Řekl to?" - "Jak to vím?! Kdyby mi je nechtěl dát, tak by mi je byl nedal...!"

Kohnovi mají dva syny a dceru. Jednoho dne přišel nejstarší za otcem Kohnem a říká: "Mám velké nepříjemnosti." - "Slečna?" - "Ano. Mohl bys mi dát tisíc dolarů, abych to urovnal?" Kohnovi nezbylo nic jiného, tak dal. Za měsíc se ale vše opakovalo. Tentokrát otce vyhledal mladší syn: "Mám velké nepříjemnosti." - "Slečna?" - "Ano. Pomůže mi tisíc dolarů!" Kohn si vzdychl, ale dal. A po nějaké době přišla Kohnova dcera: "Otče, mám velké nepříjemnosti." Kohnovi zajiskřili oči a radostně zvolal: "Konečně budeme jednou inkasovat my!"

Mojžíš je se svými soukmenovci na útěku z Egypta. Nakonec dorazí na břeh Rudého moře. "Kohn," obrátí se Mojžíš na svého mluvčího, "kde jsou lodě?" - "Lodě? Jaké lodě?" - "Lodě! Abychom se mohli přeplavit." - "Můj ty Bože! Já jsem je v tom frmolu zapomněl objednat!" - Ty hlupáku, ty hlavo vygumovaná!" rve si Mojžíš vlasy. "Za chvíli jsou tady jsou Egypťané! Co mám podle tebe teď dělat?! Prosit Hospodina, aby rozdělil vodu a nechal nás projít?" - "To je nápad, Mojžíši! Jestli to dokážeš, tak ti rezervuju dvě strany ve Starém zákoně!" slibuje Kohn.

Kněz, pastor a rabín si vyprávějí, jak rozdělují peníze ze sbírek od věřících. Kněz říká: "Nakreslím na zem čtverec, pro jistotu trochu větší. Potom vyhodím peníze do vzduchu, a co spadne do čtverce, to si nechám. Ostatní rozdám chudým." Pastor vysvětluje: "Já namaluju na zem kruh. Potom vyhodím peníze do vzduchu, a co spadne do kruhu, to si nechám. Ostatní rozdám chudým." A rabín říká: "To já jednoduše vyhodím peníze do vzduchu a co chce dát Hospodin chudým, to si sám nechá."

"Tak povídej, jak žiješ," říká Kohn svému dávnému příteli Roubíčkovi, se kterým se setkal po 20 letech. "No co, nejstarší syn je lékař a chodí za ním pacienti z celého kraje. Prostřední je právník a pracuje na Nejvyšším soudě." - "Neříkej, a co ten nejmladší?" - "Ten se mi moc nevydařil. Vyučil se krejčím a teď nás všechny živí."

< 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, >