Židovské, o Židech 391-400

< >

Kohnova žena je těžce nemocná. Kohn zavolá lékaře a prosí ho: "Pane doktor, zachraňte ji!" - "A co když se mi to nepodaří?" ptá se lékař. "Zaplatím vám, ať už ji vyléčíte, nebo zabijete," slibuje Kohn. Žena zemřela a lékař poslal Kohnovi účet na nehorázně vysokou sumu. Kohn nechce zaplatit a tak jdou oba za rabínem, aby je rozsoudil. Rabín si vyslechne napřed žalobce: "Řekl, že mi zaplatí, ať ji vyléčím, nebo zabiju." - "Vyléčil jsi ji?" - "Ne." - "Zabil jsi ji?" - "Samozřejmě, že ne!" - "Tak za co chceš zaplatit?"

Kohn se potká s Grünem. "Dlouho jsem tě neviděl. Co děláš?" - "Poslední tři roky jen přemýšlím o smyslu života." - "A na co jsi přišel?" - "Že život je jako studna." - "Jako studna? To je přece hloupost!" - "No dobře, tak teda není..."

To přišel jednou pan Stein do kavárny a poručil si: "Číšníku, přineste mi koňak." Číšník přinese koňak a chce odejít, když ho pan Stein zavolá zpátky: "Já jsem si to rozmyslel, nechci koňak - přineste mi vermut." Pak si čte noviny, posedí hodinku a odchází. Číšník za ním volá: "Pane Stein, zapomněli zaplatit vermut." - "Ten jste mi přece dal za ten koňak." - "Ano, ale koňak taky nezaplatili." - "No, a vypil jsem ho snad?"

Přijde pan Bloch ke katolickému faráři, aby vystrojil pěkný pohřeb jeho zemřelé sestře. "Vy jste se patrně zmýlil, pane Bloch," praví pan farář, "já jsem katolický kněz. A vaše nebožka sestra byla přece židovka." - "Pane faráři, to je tak: moje sestra se dala pokřtít." - "To je ovšem něco jiného." - "Ale to není všecko: ona vstoupila do kláštera a umřela jako jeptiška." - "No, to ta celá věc vypadá docela jinak. To byla nevěsta Kristova a rád ji doprovodím ke hrobu." A nakonec se ještě oba domluví, že pan farář za svůj výkon i s řečí nad hrobem dostane 400 Kč. Pan Bloch sáhne do kapsy, položí na stůl 200 Kč a praví: "Druhou polovici zaplatí švagr."

U soudu ležela jako předmět doličný lovecká puška. Zavolali si pana Goldsteina, který měl vypovídat jako svědek. Soudce mu ukazuje pušku a praví: "Znáte tu pušku?" - "Jestli ji znám!?" odvětil pan Goldstein pohrdavě, "já jsem ji znal, když byla ještě docela malinká pistolka!"

Oskar Karfunkelstein si počínal ve válce velmi statečně a vyznamenal se jednou v bitvě tak, že si ho zavolal sám generál: "Choval jste se jako hrdina a budete odměněn... Chcete raději válečný kříž nebo sto marek?" - "S dovolením, pane generále, jakou cenu má takový válečný kříž?" - "Asi pět marek." - "Tak to bych prosil válečný kříž a pětadevadesát marek."

Přišel pan cestující Kafka do obchodu pana Korfelda nástupce s nabídkou levného pánského prádla. Mluví do toho nástupce, celé dopoledne mluví, mluví andělsky, mluví ďábelsky a nástupce pořád jako dub. Když nakonec rezignuje a balí předložené vzorky, stiskne srdečně pana Korfelda nástupce ruku a praví: "Pane, mne velmi těšilo, takových zákazníků jako oni chtěl bych mít tři sta padesát." - "Co hovořej, pane Kafka? Vždyť já od nich nekoupil?" - "To je totiž tak... Já mám takových zákazníků tisíc."

"Tak, Izáku, proto, že jsi přinesl takové krásné vysvědčení, koupil jsem ti tadyhle kytaru." - "Ale tatínku, ona nemá žádné struny..." - "Mlč! Na učení je to dobré!"

Lékař předepsal panu Taussigovi polévku z drůbeže. Taussigovi mají kohouta a slepici. Paní Taussigová přemítá, koho zabít, kohouta či slepičku. "Když já," uvažuje, "zabiju kohoutka, slepička se bude trápit. Když zabiju slepičku, kohoutek se bude trápit. Co mám dělat?" - "Víš co?" rozhodl pan Taussig, "jdi k rabínovi. On už poradí." Paní Taussigová šla k rabínovi. "Inu," vzdychl rabín, když vyslechl ten případ, "to není lehká věc. Já se musím podívat do knih. Přijďte zítra." Nazítří přišla paní Taussigová a pan rabín povídá: "Tak už to mám, zabte slepici." - "Ale kohoutek se bude trápit... ?" - "Tak ho nechte trápit!"

"Pane doktore, napište mi žalobu na toho Bauma. On mně vloni řekl, že vypadám jak nosorožec." - "A to ho chcete žalovat teprve teď, pane Grunfeld?" - "Jo, když já byl včera ve zvěřinci a tam jsem teprve viděl, jaké je to ošklivé zvíře."

< 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, >