Židovské, o Židech 461-470

< >

Starý rabín odešel na pochůzky do města. Doma zůstala mladá rabínova žena a jeho žák. "Co se takhle pomilovat, paní rabínko?" odvážil se bócher. "No dovolte!" "Když nechcete.." pokrčí rameny mladík. "O nechtění nebyla řeč, ale ta vaše chucpe...!"

Morris Schwartz leží na smrtelné posteli, nadešla jeho poslední hodinka. Na pokoji je zdravotní sestra, jeho žena, dcera a dva synové. Morris si je vědom svého konce, a tak říká: "Bernie, ty si vezmi domy na Beverly Hills street. Sybil, ty si vezmi apartmány na Los Angeles Plaza. Izáku, ty převezmeš kanceláře v centru. A ty, Sáro, má drahá ženo, ty si vezmi všechny činžáky v centru." Zdravotní sestra je naprosto ohromená a když Morris vydechne naposledy řekne manželce: "Paní Schwartzová, váš manžel musel opravdu tvrdě pracovat, aby nahromadil všechny ty nemovitosti." - "Jaké nemovitosti? To jsou trasy na roznášku letáků...!"

Starý Epstein leží v nemocnici s infekční žloutenkou a necítí se dobře. Dá si k sobě zavolat katolického kněze, aby ho, pro každý případ, zaopatřil. Když kněz odejde, doktor se ptá: "To jsem nevěděl, že vy jste pokřtěný, pane Epsteine!" - "A kdo jim řekl, pane doktore, že jsem pokřtěný?" - "No, že jste si pozval katolického kněze!" - "Prosím jich! Mám přece svědomí, ne? Přece nepozvu našeho rabína na infekční oddělení!"

Hrabě Potocki má nádherného dostihového koně, který mu již vyhrál mnoho cen. Všichni koňští handlíři by ho od něj rádi koupili, hrabě ho však nechce prodat ani za 20 000 dolarů. Najednou ale kůň onemocní. Hrabě si zavolá handlíře Horowitze a říká mu: "Znáte mého koně. Momentálně je nemocný. Můžete ho mít za 10 000. Když se zotaví, uděláte vynikající obchod." Horowitz to riziko podstoupí. Kůň však brzy poté uhyne. Horowitz se rozjede do města. Zajde do kavárny, kde spolu sedí všichni koňští handlíři a s rozzářeným výrazem na ně volá: "Přátelé, koupil jsem od hraběte Potockého jeho koně!" Všichni to pokládají za vtip, protože vědí, jak moc hrabě na tom koni lpí. "Je to skutečně tak," říká Horowitz, "tady mám stvrzenku, přesvědčte se sami!" Papír jde z ruky do ruky. "A co chceš s tím koněm dělat?" - "Prodat ho!" Handlíři se začnou vzájemně trumfovat. Cena se vyšplhá až na 25 000 dolarů. Horowitz se skromně brání: "Přátelé, tahle cena je tak vysoká, že by nový majitel, v případě dalšího prodeje, už na koni nemohl nic vydělat. Navrhuji místo toho loterii: je vás dvacet, každý zaplatí tisíc dolarů a vítěz dostane koně téměř zadarmo." S tímto návrhem všichni souhlasí a vítěz se odebere s Horowitzem do stáje, kde ve své kóji leží mrtvý kůň. "Ajaj!" křičí Horowitz zděšeně. "Na tomto obchodě ale nic neproděláš. Tady máš zpátky svých 1000 dolarů." - "Ale co na to řeknou ostatní?" - "Co by říkali? Ti přece žádného koně nevyhráli!"

Přiběhne ke starému mládenci Kohnovi sprostředkovatel svateb a radostně mu hlásí: "Mám pro vás skvělou partii. Má milion eur věno!" - "A mají její fotografii?" opatrně vyzvídá Kohn. "Odkdy milion eur potřebuje fotografii?" diví se zprostředkovatel.

Přijde chlap k doktorovi, vytáhne svoje mužství, položí na stůl a říká: "Doktore, uříznout!" - "Proboha, proč?" zděsí se doktor. "Je to výslovné přání mé snoubenky," krčí rameny pacient. "Když jinak nedáte...," mávnul rukou i skalpelem chirurg. Nedalo mu to ale, a tak se po zákroku znovu zeptal: "A není ta vaše snoubenka nějaká vadná?" - "Ale ne, ona je totiž Židovka..., a u Židů je to prý běžné." - "Ježišmarjá!" vykřikne doktor. "A neříkala ona náhodou obříznout?" Pacient na to klidně: "Sakra, že bych se přeslechl?"

Mojše sedí v Tel Avivu na pláži a vyhřívá se na zimním sluníčku. Najednou vidí, že po pláži kráčí Pán Bůh. Dojde až k němu a přisedne si. Mojše nabere po chvíli odvahu a zeptá se: "Co Tě přivádí, Pane Bože, k nám, do Svaté země?" Pán Bůh odpověděl: "Home office, synu, home office!"

< 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, >