Církevní 341-350

< >

Můj známý má velký problém - je ze smíšeného manželství. Jeho matka byla Svědkyně Jehovova a jeho otec ateista. A on, chudák, každé ráno cestou do práce obchází domy v sousedství, klepe lidem na dveře, a když otevřou, nemá, co by jim řekl...

"V klášteře je určitě nějaký muž!" oznamuje vyděšená jeptiška matce představené. "Viděla jsi ho, sestro?" ptá se matka představená. "Neviděla, matko představená, ale na záchodě je zvednuté prkénko!"

Jeptiška je jediná žena na světě, která už večer ví, co si ráno vezme na sebe.

Přijde suchý chleba na faru k faráři a říká: "Pane faráři, prosil bych poslední pomazání."

Jeden farář měl tik v pravém oku, takže mu neustále mrkalo. Jednou byl navštívit kolegu ve vzdáleném městě. Cestou domů mu vyhládlo a tak se stavil v restauraci. Co čert nechtěl, zrovna tam probíhala akce "obsluha nahoře bez". Zavolal si tedy vrchního a šeptem se ho zeptal: "Prosím vás, nemáte tu i pánskou obsluhu?" Vrchní viděl jeho mrkající oko a jemným přikývnutím naznačil, že to zařídí. Šel na dvůr, mávnul na pomocníka Francka a říká: "Chlapče, dej se trochu do pořádku a běž na plac, máme tu buzeranta...!"

Smutná duše jednoho hříšníka sedí před bránou pekla. Přistoupí k ní Satan a ptá se: "Proč jsi tak smutný?" - "Jak bych nebyl, když jsem tady...?" - "Ale vždyť u nás je dobře. Rád piješ? Tak mi celé pondělky pijeme. Kouříš? Neboť my celé úterky jen kouříme. Rád jíš? Protože my ve středu jen jíme. A co ženy? Neboť my celý čtvrtek s nimi špásujeme. Jsi gay?" - "Ne!" - "Tak pátky se ti asi líbit nebudou..."

Největší projev nedostatku víry v boha je třípalcové neprůstřelné sklo na papamobilu...

Zpráva z novin, květen 1981:
"Z atentátu na papeže Jana Pavla II. Všichni obviňují ruskou KGB. Ruská KGB se brání tvrzením, že papež vytáhl revolver jako první."

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi... Všechno ostatní je Made in China.

Katolický kněz je osoba, které všichni říkají "otče", jen jeho vlastní děti mu říkají "strejdo".

< 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, >