Lordi 101-110

< >

"Jean, běžte se podívat do zahrady, myslím, že jsem před chvíli zastřelil z okna svého pokoje lady Sarah..." - "To by bylo zbytečné, sire, právě jsem viděl lady v kuchyni." - "Chcete tím říct, Jean, že jsem špatně mířil?" - "Naopak, sire, mířil jste výtečně, lady už je na rožni!"

Lord: "Jeane, prodáme naše akcie, abychom získali nějaké peníze?" - "To by bylo škoda, pane, potřebujeme je..." - "Ale Jeane, víte přece, že ztratili svou hodnotu a my nutně potřebujeme peníze! Prodáme je do sběru!" - "Jak chcete, sire, ale na toaletu si od této chvíle noste ze zahrady lopuchové listy!"

Povídají si v klubu dva lordi: "Poslyšte, příteli, mezi námi, jak si stojíte se ženami?" dotírá lord Hamilton. "Já s nimi většinou lehávám," odpovídá lord Runciman. "Pochopitelně," praví lord Hamilton popuzeně. "Technické detaily můžeme diskrétně pominout. Myslel jsem..., jestli ještě... a jak často." "Každého prvního v měsíci si nechám přivézt slečnu z jistého nočního podniku," přiznává hrabě Runciman. "Pohovoříme, povečeříme, popijeme vína... a potom..." - "A potom?" dychtivě naléhá lord Hamilton. "Potom si nedokážu vzpomenout, proč jsem si vlastně tu slečnu pozval..."

Bohatému lordovi utekla manželka. Třetí den poté někdo zvoní. Jean otevře a překvapeně se ptá: "Jé, to jste vy, milostivá paní...?!" – Samozřejmě, že jsem to já! A kdo jiný by to měl být?" ptá se přísně paní domu. "Víte, já myslel, že je to zase nějaký další gratulant...!"

Během honu na lišky došlo k neštěstí. Lord Pickering postřelil neúmyslně manželku lorda Matterhorna. Lord Matterhorn přistoupí k lordovi Pickeringovi, hodí mu k nohám rukavici a praví: "Pane! Váš výstřel zasáhl moji manželku. Žádám okamžitou satisfakci!" - "Prosím, beze všeho," ukloní se zdvořile a nevzrušeně lord Pickering, "zde je moje manželka, račte si také vystřelit."

V klubu si lordi vykládali krátké anekdoty. Vyhrála anekdota lorda Jamese, která měla pouze jedno slovo. O lordovi bylo totiž známo, že má velice ošklivou sestru. Lord James požádal o klid, vytáhl z kapsy svíčku a řekl: "Švagr..."

Mladý lord, známý svou slabostí pro krásné ženy, byl na párty usazen vedle nádherné mladé lady. Zaútočil přímo: "Drahá lady, nechtěla byste se se mnou pomilovat?" - "No dovolte?!? Ta drzost!" - "Drahá lady, nechtějte mi tvrdit, že, při vaší kráse, Vám tuto nabídku nikdo nedal." - "To samozřejmě ano, milý lorde, ale nezlobte se, ještě před polévkou...?!"

Lord se ptá dlouholetého sluhy: "Řekněte mi, Jean, choval jsem se k Vám někdy sobecky?" - "Nemůžu si stěžovat, Sire." - "To jsem takový dobrák?" - "To ne, pane, ale nemůžu si stěžovat, protože nemám komu."

Lord Harry vzpomíná ve společnosti: "No a pak se loď potopila a já se ocitnul na pustém ostrově spolu s padesáti ženskými..." V místnosti to jen tak zašumělo. "Jenomže polovina z těch ženských měla AIDS a druhá polovina TBC...!" pokračuje lord Harry. Všichni pokyvují hlavou, že to je tedy sakra špatná situace. Lord Ramsey se zeptá: "A jak jste řešil tak zapeklitou situaci?" - "No, počkal jsem, která zakašle a hups na ni!"

Po víkendu si v klubu vyprávějí lordi své zážitky: "Já strávil celý víkend na letním sídle se třemi sestrami." - "Oh, to musela být nuda." - "Ani bych neřekl. To nebyly moje sestry!"

< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, >