Lordi 11-20

< >

Sluha pomáhá při koupeli svému lordovi. Náhle spatří, že lord je v plné pohotovosti. Vzhledem k věku svého pána se udiveně ptá: „Mylorde, mám tuhle radostnou novinu oznámit Lady?“ Lord na to: „Ne, Johne, raději se to pokusíme propašovat do města!“

Na luxusní výletní lodi zavolá lord stranou kapitána: „Kapitáne, v cestovní kanceláři jsem byl informován, že na vaší Lodi Snů splníte každé přání pasažérů.“ „Samozřejmě, vaše lordství, od toho jsme tady.“ „Kapitáne, jak bych vám to řekl... Víte, já mám takovou libůstku. Potrpím si na hochy.“ „Vaše lordství, i na takový případ jsme připraveni. Pro tento účel máme na lodi čínského kuchaře.“ „Výborně, kapitáne. Doufám ale, že celou záležitost udržíte v naprosté tajnosti.“ „Zajisté, vaše lordství. Kromě vás, mne, toho čínského kuchaře a šesti námořníků se o tom nikdo nedozví.“ „Proboha, kapitáne! Jakou roli v celém případu hraje těch šest námořníků?“ „Ti musí toho čínského kuchaře držet, vaše lordstvo. On to totiž nemá rád!“

Lord Halifax je ubytován v hotelovém pokoji. Večer mu pikolík nabízí doplňkové služby: "Nebude si přát Vaše lordstvo na noc mladou dívku?" - "Ne, spíš mladého chlapce." Hoteliér se naštve a zvolá: "Zavolám strážníka!" - "Well, tedy strážníka."

Lord sedí po večeři zamyšleně u krbu. Jean se ho ptá: „Stalo se něco, pane?“ „Yes, naše kuchařka otěhotněla a já nevím, jestli budu tatínkem nebo dědečkem.“

Lord a Lady jedou do opery. Najednou, v půli cesty, povídá Lord řidiči: „Jeane, otočte to, jede se domů!“ „Ale drahý,“ povídá Lady, „a co opera?“ Lord odpovídá: „Drahá, opera bude stát pořád, ale mně ne!“

Odchází lord z ložnice a ještě mezi dveřmi povídá manželce: "Doufám, lady, že jste konečně otěhotněla. Byl bych nerad, kdybych musel ty směšné pohyby ještě někdy opakovat!"

V jednom anglickém klubu povídá lord Hamilton lordu Curringtonovi: „Sire, doslechl jsem se, že spíte s mojí manželkou.“ „Lord Currington zvedl hlavu od novin, usrkl ze své skleničky whisky a zeptal se: „A jaké je ctěné jméno Vaší paní?“ „Lady Hamiltonová.“ Lord Currington položil noviny, a říká: „Moment“, pak vytáhl z kapsy malý diář, zalistoval a povídá: „Lady Hamiltonová? Yes, mám ji tady.“ Lord Hamilton rozčileně povídá: „A prý to bylo v mé ložnici!“ „Moment“, povídá lord Currington. Vytáhne zase diář, zalistuje a povídá: „Yes, to je pravda.“ Lord Hamilton se ptá: „A to je všechno, co mi k tomu řeknete?“ „Moment“, povídá lord Currington. Vytáhne zase diář, zalistuje a povídá: „Špatně přiráží!“

"Sire, vaše lady právě zemřela, mám objednat u pohřebního ústavu kremaci nebo pohřeb?" "Jean, jak máme velkou zahradu?" "Malou, pane." "A jakou máme popelnici?" "Velkou, pane." "Tak se tak blbě neptej a zajisti kremaci!"

Hrají dva lordi golf. Když právě patují na šestnácté jamce, jde kolem hřiště pohřební průvod. Lord Stanley, který má právě hrát, smekne a chvilku nehnutě stojí. Když dohrají, povídá mu ten druhý: „Poslyšte, Stanley, to od vás bylo pěkné gesto, to s tím pohřebním průvodem.“ A lord Stanley odpoví: „Jo, jo, příští měsíc bychom byli spolu pětadvacet let.“

Sir James a lady Agnes slaví stříbrnou svatbu. Zcela vyčerpání po náročném dni plném darů, gratulací, květin a přípitků uléhají na lože. Agnes se zahledí na zívající lordstvo a praví: „Vzpomínám, Sire, na naši slavnou svatební noc. Na to, jak jste se, abyste zachránil mou čest, řízl do malíčku a potřísnil prostěradlo krví. Přišel čas, abych teď zachránila čest vaší,“ usmála se lady a vysmrkala se do prostěradla.

< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, >