Lordi 21-30

< >

"Jean, lady dnes nepřijde na večeři?" "Ne sire, ráno jste ji ráčil zastřelit." "Ach ano. Teď si vzpomínám. Netušil jsem, že bude tak dlouho naštvaná."

Ptají se lorda, jak přišel ke svému bohatství a on vypráví: "Když jsem připlul do Státu, tak jsem měl 20c, koupil jsem tedy za ně jedno jablko, vyleštil jej a prodal za 60c, za ně jsem koupil 3 jablka, vyleštil a prodal je za 1,80 dolaru. A tak to šlo dál a dál, den za dnem, až mi umřel strýc a odkázal mi 20 mld. dolarů."

Čtyři lordi chodí pravidelně každý čtvrtek do klubu hrát bridge. Jednou se však místo lorda Rutherforda objeví jeho sluha James a vyřizuje: "Jeho lordstvo má dámskou návštěvu a vzkazuje, že bude-li moci, nepřijde, a nebude-li moci, přijde."

Lord povídá sluhovi: "Jean, stala se mi dnes taková divná věc. Lady Sarah si zlomila nohu a tak ji to bolelo, že jsem ji zastřelil, aby se netrápila. Není to moc zvrhlé?" "Myslím, že ne, sire. Zvrhlejší by bylo, kdyby jste ji nejdříve zastřelil a pak jí lámal nohu."

Provází lord své hosty po zámku a povídá: "Tady máme Modrý salónek, Čajový salónek, ložnici mé ženy,..." Jeden z hostů se zeptá: "Co tam dělá Vaše žena s tím gentlemanem?" "Souloží, neznáte? Velmi příjemné...“

Lord má velice dobře vycvičeného komorníka, který k němu jen tak někoho nepustí. I stalo se jednou, že přišly velké povodně, Temže se rozvodnila a nebezpečně stoupá. Pozdě večer se voda už tlačí do lordovy vily a začne přetékat přes práh kuřáckého salonku. Jean otevřel dveře lordovy pracovny dokořán, uklonil se a oznámil: "Temže, Sire!"

Lord Lewis žádá lékaře, aby mu uřezal mužství. Lékař odmítá, ale na velké naléhání lorda zákrok nakonec provede. Když se lord probral z narkózy, lékař se ptá na důvod jeho rozhodnutí. "Milý doktore, budu si bráti za ženu židovku a u nich to tak musí mít všichni muži..." - "Bože! Neměl jsem snad Vaše přirození obřezat?" - "Yes, doktore, obřezat, to je ten správný výraz..."

"Jean, stalo se něco mimořádného během mé nepřítomnosti?" "Nic, pouze jsem zlomil rýč." "Cože - vy jste zlomil rýč?" "Ano - když jsem pohřbíval Vašeho psa." "Můj pes je mrtev?" "Ano - uhořel ve své boudě." "Jeho bouda shořela?" "Ano - chytla od Vašeho domu." "Cože? Můj dům shořel?" "Ano, zapálila ho služebná. Vypadl jí svícen, když se dověděla, že Vaši dceru znásilnili." "Cože? Moji dceru znásilnili? Jean, máte pro mě alespoň něco pozitivního?" "Ano, pane - vaše testy na AIDS."

Vrací se lord Birmingham domů a mezi dveřmi se ptá sluhy: „Jean, kde je Lady Birmingham?“ „Vaše paní je v ložnici s lordem Oxfordem, pane.“ Lord Birmingham sundá ze stěny starou rodovou šavli a rozeběhne se do ložnice. Za chvíli se vrací zpět, otírá zakrvavenou šavli do závěsu a poroučí sluhovi: „Jean, lord Oxford si přeje kamenec a Lady vývrtku...“

Lord chtěl pomilovat lady, ta souhlasila ale vyslovila přání, jestli by Jean u toho na ni mohl svítit baterkou. Prý jí to vzrušuje. Lord tedy postaví Jeana s baterkou do dveří ložnice a začne šoustat svoji drahou. Ta se však tváří znuděně. „Tak co, drahá, líbilo se vám to?“ zeptá se jí, když skončí. „Ani ne.“ řekne úpřimně lady. „Jeane!“ zařve lord, „stoupněte si do středu ložnice a sviťte přímo na lady.“ Jean tak učiní. Po dalším čísle se znovu lord zeptá znuděné manželky, jak se jí to líbilo. „Nic moc,“ odpoví ona. „Sakra, Jeane, pojďte až k posteli a sviťte lady rovnou do obličeje!“ poručí lord. Ani po tomhle milování lady nebyla spokojena. „To snad není možný,“ řekne si lord, „Jeane, dejte mi tu baterku a hupněte na lady vy.“ Jean tak učiní, šoustá lady, ta křičí, kouše, škrábe, je v sedmém nebi. Lord u toho řve na Jeana: „Vidíte, vy tupče, takhle se svítí.“

< 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, >